Auteurs

Advertising

Na een gezonde geloofscrisis: over modern geloven
Jan Offringa
  • isbn: 978-90-76564-71-5
  • 98 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 15,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Hoe komt het dat gelovigen vertwijfeld raken en kerkelijk afhaken? Wat is er aan de hand is met de geloofwaardigheid van het christendom? Dat wordt aan het begin van dit boek helder beschreven, uitlopend op een heuse twijfel top twaalf. Vervolgens wordt een moderne manier van geloven verkend die deze twijfel integreert en te boven komt. Hoe komen in deze benadering God en Jezus ter sprake, hoe wordt daarin gekeken naar de Bijbel, Paulus en Pasen? Dat alles komt in dit boek in toegankelijke taal aan bod.

Zo biedt dit boek een mooi overzicht van wat er gaande is in de moderne theologie. De lezer krijgt in kort bestek inzicht in de grote actuele thema’s. In het bijzonder kan het mensen op weg helpen die beter weten wat ze niet meer dan wat ze nog wel geloven. Het hier geboden geloofsperspectief kan tegen een stootje, en durft het gesprek aan met de moderne wereld.

Tegelijk corrigeert dit boek de eenzijdige visie op kerk en geloof, die overheerst in de media en oprukt in de samenleving. Daar wordt geloof vaak neergezet als een achterhaalde zaak, met conservatisme en fanatisme als belangrijkste kenmerken. Helaas is er weinig oog voor de moderne spiritualiteit die in brede lagen van de kerk aanwezig is. Terwijl veel christenen toch echt ruimdenkende en verdraagzame gelovigen zijn.

 

 

Uit recensies:

"Een ‘boekje’ gemeten naar de omvang. Maar bij inhoud en stijl passen geen verkleinwoorden: goed en vlot geschreven, een strakke, heldere lijn, en veelal genuanceerd en evenwichtig. Zeker wat dat laatste betreft is het een verademing: er wordt niet vanuit de verwerping van de ene eenzijdige visie geconcludeerd tot een andere, en het relatieve goede recht van verschillende benaderingen wordt gehonoreerd. Herhaaldelijk worden de vragen die bij het lezen opkomen snel in het vervolg besproken."
Coen Constandse, In de Waagschaal, december 2011

 

 

Theo Hettema schreef: "Jan Offringa heeft een boek geschreven zoals iedere predikant dat zou moeten schrijven: als een doordachte en begrijpelijke geloofsverwoording".
In: Theologisch Debat, maart 2009

Jan Offringa (1957) is sinds 2004 predikant van de protestantse gemeente De Voorhof te Kesteren. Van 2005 tot 2010 was hij voorzitter van Op Goed Gerucht, een beweging van moderne protestantse theologen. In 2008 schreef hij over modern geloven in Na een gezonde geloofscrisis (Skandalon, 3e druk 2013). Ook leverde hij meerdere bijdragen aan uitgaven van Op Goed Gerucht, zoals de bekende Doornse Catechismus (2010). Samen met Evert van Baren verzorgde hij het boek God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof (2014).

  • recensie Offringa
    Een recensie van 'Na een gezonde geloofscrisis' uit het Tijdschrift Geestelijke Verzorging, geschreven door drs. Hendrik Jan Nieuwenhuis