Auteurs

Advertising

Rijpend reiken
Albertine Petit
  • isbn: 978-90-76564-65-4
  • 62 pagina's
  • Uitgave: paperback
  • Uitgeverij Het Zuiden


€ 8,90 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Het begon als een kindergeheim, dat besef van De Ander. Ook daarna steeds weer van die intieme ontmoetingen. Duwtjes, ging ze ze noemen. Eenmaal op leeftijd gekomen was er tijd voor lezen, studeren, vergelijken en naslaan. Ze ging op zoek naar samenhang tussen de wetenschap en haar besef van De Ander. Op zoek naar een verstandelijk begrijpen van het wonderlijke.

 

Haar zoek-ideaal was niet nieuw. Ze vond een medestander uit de vroege Middeleeuwen. De in 1280 overleden Albertus Magnus had hetzelfde ideaal: een stelsel waarin godsdienst en wetenschap elkaar aanvulden en bevestigden. Hij kwam tot de conclusie dat de aarde een bol was, maar moest ervaren dat die gedachte niet aanvaard werd. Dat kwam pas drie eeuwen later.

 

De schrijfster Albertine Petit is nu boven de tachtig. In Rijpend reiken verhaalt ze over de ontmoetingen met De Ander, over die 'duwtjes'; ze doet een vurig pleidooi voor ontgrendeling van onze gedachte werkelijkheid. De echte Werkelijkheid is veel ruimer dan gedacht.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.