Naardense Bijbel - vanaf € 54,95 - Gratis thuisbezorgd

Pieter Oussoren

Naardense Bijbel Zakformaat rood

Zakformaat - rood

 99,99

flexibele PU-vivella band met 2 leeslinten | 1600 blz. | Jaar van uitgave: 2014 |
ISBN 9789490708917

 

Mei 2024 verschijnt een nieuwe editie van de Naardense Bijbel – de dertiende druk, bijna twintig jaar na de eerste verschijning in 2004.
Net als in voorgaande drukken zijn er wijzigingen en correcties; voor de laatste keer: de Naardense Bijbel is nu 'definitief'.

De nieuwe editie '2024' komt er in één formaat. Een huisbijbelformaat. De omslag is 22 cm hoog. Hij is daarmee iets kleiner dan het huidige Formaat Royaal (omslag 24,5 cm) en groter dan het huidige Zakformaat (omslag 18,5 cm).

Die nieuwe editie verschijnt met en zonder deuterocanonieken. De boekpresentatie vindt plaats op vrijdagmiddag 31 mei in Middelburg. Nadere informatie volgt op deze webpagina.

 

De Naardense Bijbel op Zakformaat is beschikbaar in zes uitvoeringen.

NB: De Naardense Bijbel is ook beschikbaar in Formaat Royaal (zeven uitvoeringen). Vier uitvoeringen daarvan bevatten ook de deuterocanonieke geschriften.

 

De tekst van de Naardense Bijbel online lezen.

 

Dit grote Zakformaat meet 18 x 13 cm; slechts 25 mm dik. Door het ruime formaat zijn de teksten voor bijna iedereen goed leesbaar. Zie deze pdf op ware grootte. Als u de pdf print op ware grootte en in de beste printkwaliteit, krijgt u een idee van de leesbaarheid.

 

De Naardense Bijbel op Zakformaat is beschikbaar in zes uitvoeringen. Zakformaat is zonder de deuterocanonieken.

 

  • Rood
  • Rood met foedraal
  • Zandkleurig
  • Zandkleurig met foedraal en goud op snee *
  • Blauw, gebonden in linnen, semi-harde omslag
  • Zwarte, kalfslederen omslag met foedraal en goud op snee *

De twee uitvoeringen met goud op snee (*) kunt u desgewenst laten signeren door de vertaler; stuur daartoe een mail naar info@skandalon.nl met vermelding van uw ordernummer.

 

Een foedraal is een beschermende doos/koker voor om de bijbel, met aan één kant een opening. De foedraal is er in één kleur, en past om alle uitvoeringen.

 

Filmpje interview met vertaler Pieter Oussoren: Bekijk waarom de Naardense Bijbel in Johannesevangelie vertaalt met Judeeërs ipv Joden.

 

Gratis ebook met meer over achtergronden en vertaalkeuzes in de Naardense Bijbel in De Naardense Bijbel van A(anschijn) tot Z(aaizaad).


De belangrijkste kenmerken van de Naardense Bijbel:


De meest woordelijke vertaling in het Nederlands
De bijbel is een zorgvuldig gecomponeerde tekst vol interne verwijzingen. Letterlijkheid is voor het verstaan daarom van groot belang. Voor uitleggers is het dan ook een geliefde stijlvorm geworden om te ­zeggen: we hebben in de schriftlezing net gelezen 'zus en zo', maar eigenlijk staat er 'dit en dat'. Dit is een van de redenen geweest om deze nieuwe bijbelvertaling uit te geven. Want een complete vertaling als déze, namelijk nog 'letterlijker' dan de Statenvertaling van 1637, was er nog niet. "Wie geen Hebreeuws leest, heeft met Oussoren een soort overtreffende trap van de Statenvertaling te pakken.", aldus NRC Handelsblad. Dezelfde woorden steeds met hetzelfde woord vertaald (concordant). Door te werken met vaste vertaalwoorden worden de verwijzingen en het woordspel uit het origineel ook hoorbaar in het Nederlands. Zo legt Mirjam Mozes in een 'biezen arkje' om daarmee de overeenkomst aan te geven met het vaartuig waarmee Noach wordt gered.

Tegenwoordige tijd
Werkwoordsvormen zijn waar mogelijk vertaald met de tegenwoordige tijd. Dus niet: "God zei tot Abram:…" maar: "God zegt tot Abram..." Deze tegenwoordige tijd die recht doet aan het vloeiende karakter van het Hebreeuwse werkwoord geeft de gehele tekst een opvallend levendig en actueel karakter. Deze verteltijd spoort met het middeleeuwse commentaar van Rasji en met de moderne (Franse) bijbelvertaling van Chouraqui; zij is uniek in de Nederlandse vertaalgeschiedenis.

Nieuwe regelindeling
De regelindeling in de Hebreeuwse bijbel (Oude Testament) is bepaald door de liturgische zangtekens in de originele, Hebreeuwse tekst. Daar waar in die oorspronkelijke tekst een rustteken is geplaatst, gaat de Naardense bijbel op een nieuwe regel verder. Dat heeft tot gevolg dat de regels in de Naardense Bijbel doorgaans van korte lengte zijn. Dat is met het oog op de voordracht meestal ­helpend – met oog op het verstaan meestal ­verhelderend – en soms is de betekenis ervan ronduit raadselachtig. Het principe van deze regelindeling is door de vertaler ook toegepast op het Nieuwe Testament. Het tekstbeeld krijgt daardoor het karakter als van een lang episch gedicht.

De godsnaam
De vierletterige godsnaam JHWH is in de Naardense Bijbel weergegeven met 'de ENE' in plaats van het gebruikelijke 'Heer'. Deze nieuwe vertaling gaat terug op Deuteronomium 6:4 "Hoor Israël, JHWH is één!", en op Zacharia 14:9 "JHWH is één, en zijn naam is één!". Er zijn wel meer 'goden', krachten en machten in de wereld van de bijbel, maar deze ENE uit velen vraagt één onverdeeld hart.

Spelling
Namen van personen en plaatsen worden van een cursief gedrukte ­vertaling voorzien als de betekenis ervan in de directe context een rol speelt. Bijvoorbeeld: ze roept als zijn naam uit: Samuël,- die van God komt, 'want van de ENE heb ik hem gewenst'.
De namen in de Hebreeuwse bijbel zijn zoveel mogelijk gespeld zoals ze in de grondtalen ­klinken. Daarbij zijn de regels gevolgd van de gids Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands (Den Haag, Sdu, 2002). Bijvoorbeeld: Elisja, Chizkia en Choer in plaats van Elisa, Hizkia en Hur. Namen echter die vernederlandst zijn, zoals Abraham, Mozes en Noach, worden op de vertrouwde wijze geschreven.

Volgorde van de bijbelboeken
De twee delen in de Naardense Bijbel worden de Hebreeuwse bijbel en het Nieuwe Testament genoemd. De bijbelboeken van de Hebreeuwse bijbel zijn gerangschikt zoals in de synagogale traditie. Dat is een ordening in drie ­afdelingen: Tora, Profeten en Geschriften (waarin de vijf rollen). De boeken van het Nieuwe Testament zijn op de gangbare manier geordend.

In 2014 een herziene vertaling
In 2014 werd de vertaling herzien; zij is nu nog dichter bij de grondtekst. Voor meer informatie over de herziening zie www.naardensebijbel.nl

 

 

Anderen over de Naardense Bijbel:


"De Naardense Bijbel is een literaire prestatie van jewelste. Het nodigt uit tot verder lezen én tot nieuwe exegetische avonturen."
de Volkskrant

"Het leest fantastisch […] Neem ook deze Naardense Bijbel er eens bij, dan weet je wat er werkelijk staat."
prof. W.J. Ouweneel, in Knevel op zaterdag

"Lange tijd was de veelgeprezen Naardense Bijbel alleen verkrijgbaar als een kloek boekwerk. Sinds kort is de vertaling in liefst zes verschillende uitvoeringen beschikbaar in groot zakformaat (13 x 18 cm). Afgedrukt op het dunste papier en bovendien in een volledig herziene editie: nóg dichter bij de grondtekst. Ideaal en verrijkend voor Bijbelstudie."
EO-Visie * * * * * (Vijf sterren, hoogste waardering)

"Voor wie nog twijfelt: ook de gereviseerde Naardense Bijbel is een goudmijn voor iedereen die echt geïnteresseerd is in de Bijbel, in ‘wat er staat’. Deze frisse, nieuwe tekst kan een ferme impuls geven aan ons geloof. En het Bijbels Leerhuis is voortaan een instrument rijker."
Bijbelhuis Zevenkerken

"Wie heel dicht bij de grondtalen wil blijven en als taalliefhebber graag verrassingen tegenkomt, biedt deze uitgave veel stof tot overdenking."
Nederlands Dagblad

"Zijn taal is geïnspireerd, zijn zinnen leven, hij is eigenzinnig, uitzinnig vaak. Het geheel is niet alleen een wonder, maar vooral grote literatuur."
Het Parool

"Ik kan zeggen dat het weinig minder dan een 'openbaring' is om deze vertaling te lezen."
Maarten 't Hart

1

Downloaden

Naardense Bijbel en NBV

Ds. Harry Harmsen vergelijkt in dit artikel de NBV met andere vertalingen, zoals de Naardense Bijbel

Downloaden (51.71KB)

Verantwoording Naardense Bijbel

Een uitgebreide verantwoording van het proces dat geleid heeft tot de Naardense Bijbel. Ook vertaalkeuzes worden toegelicht.

Downloaden (108.75KB)