Kabbala als levenskunst

Marcus van Loopik

Kabbala als levenskunst

Op zoek naar eenheid en heling

 29,95

Paperback met flappen | 320 blz. | Jaar van uitgave: 2018 |
ISBN 9789492183644

"Van Loopik is een intelligente en gedreven inleider"
 – Trouw

Op zoek naar eenheid en heling

Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid. Het zijn thema’s die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe geven we op een zinvolle manier vorm aan het leven en dragen we bij aan dat van anderen? Kortom: wat is de kunst van het leven?

Kabbala als levenskunst
gaat op deze bestaansvragen in. De kabbala, een oeroude joodse traditie, geeft een diepgaand inzicht in het wezen van de mens. De kabbala vertelt veel spirituele verhalen en laat die hand in hand gaan met een zorgvuldige analyse van de mens. Ook al is de mens ‘een vat vol tegenstrijdigheden’ en is de wereld gebroken, de kabbala biedt een helend perspectief.

Een manier van leven en beleven
, dat is joodse mystiek in de eerste plaats. De psychologische en therapeutische waarde en toepassing van kabbala staan in dit boek dan ook centraal. Voor iedereen die verlangt en streeft naar helend inzicht en mystieke wijsheid.Lees een gratis fragmentDr. Marcus van Loopik (1950) is judaïcus en grafisch kunstenaar. Joodse mystiek is voor hem een vanzelfsprekend onderdeel van zijn joods zijn. Hij promoveerde aan de VU op joods messianisme en publiceerde veel over het jodendom, onder andere voor het tijdschrift Tenachon.

Anderen over Kabbala als levenskunst:

"Een uitvoerige maar zeer toegankelijke inleiding op de kabbala."
Nederlandse Bibliotheekdienst (W.H.J. van Stiphout)

"Ik heb in jaren geen boek gelezen dat je in het onderwijs van geestelijk verzorgers zo praktisch kunt toepassen."
– Albert Ringer

"De complexe kabbalistische ideeën worden aan de hand van Marcus van Loopik glashelder. Dat komt doordat hij de brug slaat naar het innerlijk van ieder mens. Zo boven, zo beneden, dat is het geheim van de kabbala."
– Marcel Poorthuis

"Ontroerend hoe Van Loopik de kern van joodse mystiek ontsluit. Gods scheppingslicht is verborgen geraakt in de schepping, maar dit boek helpt om dat licht in het dagelijkse leven weer op het spoor te komen."
– Awraham S. Soetendorp

"Ik heb het boek met zeer veel genoegen gelezen. Wanneer ik niet al reeds gepensioneerd was als docent HBO theologie zou ik het mijn studenten opgeven als zeer aan te raden of als verplichte literatuur. Het is een aanwinst!"
– Leo van der Veer

"Als u zich nog nooit in de joodse theologie en mystiek heeft verdiept: aan Van Loopik heeft u een intelligente en gedreven inleider, die er even goed voor is gaan zitten om in overwegend verstandige taal uit te leggen welke levenswijsheid zijn kabbala te delen heeft, ook met niet-joden. Het hoofdstuk over Loeria's mystiek is eveneens zeer de moeite waard. Het mag in kabbala dan om het mysterie gaan, Van Loopik laat zien dat er toch heel wat aan te begrijpen valt."
Trouw

"Een indrukwekkende studie … Dit boek is zeer welkom, om meerdere redenen. Van Loopik slaagt erin de complexe kabbalistische concepten te verhelderen voor een breed publiek. Hij doet dat door de Kabbala weer ‘thuis’ te brengen in de bredere context van het jodendom waarin het ontstaan is. En hij concentreert zich daarbij vooral op de psychologische en praktische toepassing van de Kabbala voor het dagelijks leven. Mystiek is te dóén. Het boek is met zorg uitgegeven. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Het lichtgetinte papier zalft de ogen bij het lezen. De bladzijden slaan soepel open. En op het omslag staan enkele fraaie afbeeldingen van etsen die kabbalistische concepten weergeven. De etsen zijn gemaakt door de auteur zelf, die behalve geleerde en ‘rebbe’ ook een begenadigd kunstenaar is."
Volzin
Lees de heele recensie