Talmoed, Traktaat Taäniet (vasten), set van twee boeken.

Jacob de Leeuwe

Talmoed, Traktaat Taäniet (vasten), set van twee boeken.

 119,50

Gebonden | 750 blz. | Jaar van uitgave: 2015 |
ISBN 9789492183064
Een set van twee boeken, de complete vertaling van traktaat Taäniet. Gebonden in A4 formaat.

De Babylonische Talmoed is na de Hebreeuwse Bijbel het belangrijkste boek binnen het jodendom. Het hart van de Talmoed is de Misjna-tekst, de zogenoemde mondelinge Tora, die volgens de traditie door God zelf aan Mozes is onderwezen en die in de rest van de Talmoed wordt besproken en becommentarieerd, onder andere door Rasji. De Talmoed vormt zo de uitleg van de schriftelijke Tora en bevat discussies, voorschriften, anekdotes, legenden en interpretaties van tradities. De definitieve tekst van de Babylonische Talmoed werd rond het jaar 500 afgesloten. Het is door de studie van deze tekst dat de joodse geest en het joodse leven werd gevormd.

De Leeuwe vertaalt de complete Misjna-tekst en o.a. alle commentaren van Rasji. Hij voegt er zelf waar nodig vele voetnoten aan toe, die de oorspronkelijke teksten verklaren en toelichten.
 
 
 
 

Het traktaat Talmoed Taäniet (Vasten) is onderdeel van de Babylonische Talmoed en telt vier hoofdstukken. De Nederlandse uitgave is een set van twee hardcover boeken met leeslint, samen meer dan 800 pagina’s.

Hoofdstuk 1 handelt over het ‘watermanagement’ van het Opperwezen. De mens dankt God voor iedere druppel dauw die dagelijks in de verzengende ochtendhitte op de velden achterblijft. Aan bod komen de gebeden die voor het neerdalen van de regen gezegd moeten worden. Bij het uitblijven van de regen stelt het Rabbinale Gerechtshof vastendagen in, maximaal dertien in getal. De voorwaarden, de zwaarte en de bedoeling van deze vastendagen worden bediscussieerd.

Hoofdstuk 2 bespreekt onder meer de orde van de gebeden tijdens de vastendag en het type mens dat in de synagoge voor moet gaan om Gods compassie af te smeken. De vraag wordt gesteld of feest- en vastendagen kunnen samenvallen en zo ja welke regels dan gelden.

Hoofdstuk 3 behandelt de liturgie tijdens de vastendagen en het blazen op de sjofar. Verder wordt gesproken over bouwvoorschriften, het instorten van gebouwen en rivierkaden al dan niet door een natuurlijke oorzaak of door ingrijpen van hogerhand. Ook catastrofes als sprinkhanenplagen en dauwworm komen aan bod: hoe en wanneer te vasten om ze te voorkomen? En natuurlijk vele wonderverhalen, onder meer over de beroemde Choni, die een cirkel in het zand trok en binnen de cirkel verbleef totdat het Opperwezen het liet regenen.

Hoofdstuk 4 gaat over de priester- en tempelwaken, de daaraan deelnemende bevolkingsgroepen en de gebeden tijdens de Tempeldienst.

Een betrouwbare vertaling van de Talmoed sluit naadloos aan bij de Naardense Bijbel, die uitgeverij Skandalon eerder heeft uitgegeven. Die Bijbel is een complete vertaling van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament, waarbij de stijl en taal van het origineel zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Brontaalgetrouw zoals dat heet, in plaats van doeltaalgericht. De Naardense Bijbel vervult een belangrijke functie in theologisch en kerkelijk Nederland: inmiddels zijn er 25.000 exemplaren van verkocht. Ook in joodse kringen is deze vertaling geliefd.

Uiteindelijk zullen het 200 delen worden, zo’n omvangrijk werk is de Talmoed.
 
Traktaat Taäniet is 7 juni 2015 feestelijk gepresenteerd in sjoel Amstellandziekenhuis met speeches van onder andere rabbijn Wim van Dijk, opperrabbijn Binyomin Jacobs, wetenschapper professor dr. Jaap Seidell, hoogleraar Nutrition and Health en Marcel Möring. Zie hier enkele foto's. De speech van Marcel Möring treft u bij het tabblad recensies.
 
Eerder verscheen van De Leeuwe de vertaling van traktaat Berachot (zegenspreuken).
 

Traktaat Sanhedrin

In 2021 verscheen het eerste deel van Traktaat Sanhedrien (letterlijk: gerechtshof) van de Babylonische Talmoed, in een nieuwe vormgeving. Eind 2023 verschijnt een tweede deel. Stuur een email naar info@skandalon.nl als u geïnformeerd wilt worden over de verschijning.

Downloaden

Toespraak Marcel Möring

Downloaden (79.53KB)

Taäniet - Friesch dagbl

Downloaden (1.03MB)

Taäniet - Reform. Dagbl

Downloaden (130.73KB)