Auteurs

Advertising

Van Aanschijn tot Zaaizaad: de Naardense Bijbel van A tot Z
Theo van Willigenburg en Joep Dubbink
  • isbn: 978-90-76564-44-9
  • 96 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 16,99 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Achtergronden bij de Naardense Bijbel staan in het boek: Van aanschijn tot zaaizaad ­– De Naardense Bijbel van A tot Z, dat gaat over de kunst van het bijbelvertalen en het bijzondere van de Naardense Bijbel. Pieter Oussoren verantwoordt hierin zijn vertaalkeuzes. Hij gaat in op vragen als: waarom is het eerste vers van de Bijbel anders dan gangbaar vertaald? Waarom is de godsnaam JHWH nu ‘de ENE’ in plaats van ‘de Heer’, en waarom komen ‘goddelozen’ niet meer voor, maar heten zij nu ‘boosdoeners’? In vierentwintig lemma’s van a tot z geeft Oussoren deskundig antwoord. Het boek besluit met een wetenschappelijke beschouwing over de Naardense Bijbel door prof. Joep Dubbink.

 

Theo van Willigenburg, theoloog en filosoof, is verbonden aan de Kant Academy te Utrecht. Hij schreef onder meer verschillende leerboeken op het terrein van de praktische filosofie.

Joep Dubbink is predikant in Uithoorn (PKN) en bijzonder hoogleraar bijbelse theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.