Auteurs

Advertising

In wind en vuur. Alle liederen. (3 dln, verschijnt 23 april 2023)
Willem Barnard | Guillaume van der Graft
 • Jaar van uitgave 2022
 • Ruim 2000 pagina's
 • Uitgave: Gebonden met leeslint, driedelige set

Aanbieding!
€ 124,99 incl. Btw

€ 149,99 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Verschijnt 23 april 2023

(introductiekorting tot verschijnen)


De boekpresentatie, zondag 23 april 2023 in de Utrechtse oudkatholieke kathedraal, is uitverkocht. Alleen voor donateurs zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Doneren kan nog.crowdfunding
(tot ca. 1 februari 2023)
zie onderaan
voor alle mogelijkheden
.


Willem Barnard (1920-2010), ook bekend als Guillaume van der Graft, is de belangrijkste kerklieddichter van de twintigste eeuw. In het Nederlands taalgebied is hij volop te vinden in protestantse en katholieke liedbundels. Voor Barnard vormden poëzie, liturgie en theologie een eenheid: in zijn liederen komt alles samen.


Het driedelige In wind en vuur brengt de schat van 350 liederen samen en licht de liederen uitgebreid toe.


Deel I: Liederen. Deel I bundelt alle liederen. De liedteksten zijn voorzien van een melodie en soms ook van alternatieve melodieën. De bundel volgt de zondagen van het liturgisch jaar en heeft daarnaast categorieën als ordinarium en getijden.
Bekijk een voorbeeld uit deel I (concept)


Delen II en III: Toelichtingen. De delen II en III van In wind en vuur bieden per lied een heldere toelichting op de poëtische, bijbelse, liturgische en muzikale aspecten. Een keur aan dichters, exegeten, liturgen en hymnologen werkte hieraan mee. De toelichtende delen maken In wind en vuur tot een even praktisch als inzichtgevend naslagwerk over het liedoeuvre van Willem Barnard.
Bekijk een voorbeeld uit deel II / III (concept)


In wind en vuur maakt Barnards liederen toegankelijk voor zingen, bidden of mediteren. Om, zoals Barnard het zelf zei, geloof diep te inhaleren, liefst over de longen.

Mede door Barnards liederen en schriftuitleg hebben de kerken een stille revolutie in hun liturgie doorgemaakt. In wind en vuur is een monument: het toont de kracht van Barnards teksten.

---

Hoofdredactie:
Gerda van de Haar en Klaas Touwen, i.s.m. Pieter Endedijk, Eward Postma, Henk Schoon
en Jasper Witteveen.

Met medewerking van onder anderen

de dichters
Joost Baars, Menno van der Beek, Maarten Das, Edwin Fagel, Maarten van der Graaff, Eva Gerlach, Ingmar Heytze, Henk Knol, Pauliene Kruithof, Alexis de Roode, Mieke van Zonneveld

de theologen
 Gerard van der Brug, Ward Cortvriendt, Nico Vlaming, Wouter van Voorst, Hans Uytenbogaardt, Heleen Weimar

de hymnologen Wim Kloppenburg, Jan Smelik, Christiaan WinterComite van aanbeveling:

• Mgr. Lode Aerts – bisschop van Brugge
• Marjolijn van Heemstra – dichter
• Hildegard C. Koetsveld OSB – Onze Lieve Vrouweabdij, Oosterhout
• Mgr. Gerard de Korte – bisschop van Den Bosch
• Huub Oosterhuis – dichter en priester
• Willem Jan Otten – dichter en essayist
• René de Reuver – scriba Protestantse Kerk in Nederland
• Hanna Rijken – theoloog en musicus
• André Troost – theoloog en lieddichter
• Sytze de Vries – theoloog en lieddichter
• Bernd Wallet – oudkatholiek aartsbisschop van Utrecht
• Johannette Zomer – sopraan

---Crowdfunding #FavorietBarnardlied
In wind en vuur is niet alleen een mooi maar ook kostbaar project. Er is meer dan vijf jaar aan gewerkt door een team van dertig mensen. De kosten van research en redactie bedragen vierhonderd euro per lied. Vele fondsen samen hebben de kosten van 320 liederen gedekt. Fantastisch die bijdrage.
Voor 30 liederen is nog dekking nodig - we zijn er bijna.

Liefhebbers van Barnards werk kunnen een steentje bijdragen door een lied te adopteren of door te doneren.
Doet u mee? Het kan tot 1 februari 2023.

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • Adopteren (tot ca 1 februari 2023). Adopteer een lied naar keuze en ontvang de driedelige boekenset 'In wind en vuur' plus de cd 'Mens in wind en vuur' plus de deelbiografie van Ad den Besten.
  U krijgt bovendien als eerste de kans om zich aan te melden voor de boekpresentatie in de Utrechtse oud-katholieke kathedraal. Vol = vol.

  Maak minimaal €400 over naar Stichting Plantijn, iban NL68 INGB 0009 6923 94. En stuur een mail naar barnard@skandalon.nl met het lied dat u wilt adopteren, uw naam en adres. (zie de groslijst met 350 liederen)
  Uw naam wordt vermeld bij uw favoriete lied in het adoptieregister achter in het boek, tenzij u dat niet wilt. Geef a.u.b. aan onder welke naam u vermeld wilt worden (voluit of juist met initialen?). Na verschijning ontvangt u de boekenset en de cd op uw thuisadres.

  (NB: Adoptie is nooit exclusief – we streven in de geest van Barnard naar collectieve adoptie: meerdere mensen kunnen hetzelfde lied 'adopteren'; elk betaalt € 400; gezamenlijk dragen de adoptanten zo de gehele bundel.)


 • Doneren (tot ca 1 februari 2023). Doneer €200 en ontvang de driedelige boekenset 'In wind en vuur' plus de cd 'Mens in wind en vuur'.
  Donateurs en adoptanten krijgen bovendien als eerste de kans om zich aan te melden voor de boekpresentatie (zondag 23 april 2023) in de Utrechtse oud-katholieke kathedraal. Vol = vol.

  Maak minimaal €200 over aan Stichting Plantijn, iban NL68 INGB 0009 6923 94. En stuur een mail naar barnard@skandalon.nl met uw naam en adres. Uw naam wordt in het boek vermeld in het donateursregister, tenzij u dat niet wilt. Geef a.u.b. aan onder welke naam u vermeld wilt worden (voluit of juist met initialen). Na verschijning ontvangt u de boekenset en de cd op uw thuisadres.

  Uiteraard kunt u ook een (kleinere) donatie als u geen boekenset wenst te ontvangen.


 • Voorintekenen op de drie delen 'In wind en vuur'. Klik hierboven op 'In winkelwagen'. U heeft dan €25 korting op de driedelige set. De normale winkelprijs na verschijning zal €150 bedragen. Voor bestellen in België, klik hier.


 • Bestel alleen deel I met alle liederen. Deze optie is interessant als u geen belangstelling heeft voor de toelichtingen bij de liederen in deel II en III. Bestel hier alleen band I voor €59,50.


Willem Barnard (15 augustus 1920 – 21 november 2010) was een van de meest invloedrijke theologen in het Nederlands taalgebied. Hoewel hij dat beslist niet wilde zijn – theologen dient men te wantrouwen!

Mede door zijn teksten, zijn poëzie (onder de naam Guillaume van der Graft) en schriftuitleg hebben de kerken in Nederland evenwel een stille revolutie in hun liturgie doorgemaakt. Het Liedboek voor de Kerken bevat liefst 76 liederen van zijn hand. Hij is daarmee een van de aartsvaders van de Nederlandse theologie.

Willem Barnard overleed op 21 november 2010 op negentigjarige leeftijd in Utrecht.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.