Auteurs

Advertising

Basiscursus Bijbels Grieks
Johan Murre
 • isbn: 978-90-76564-92-0
 • 712 pagina's
 • Uitgave: Wire-O


€ 165,00 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Deze Basiscursus Bijbels Grieks is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de grondtaal van het Nieuwe Testament, zowel vaktheoloog als degenen die niet theologisch zijn geschoold.

Evenals de Basiscursus Bijbels Hebreeuws is ook deze methode ontstaan in de praktijk. De lessen zijn getoetst door een enthousiaste groep cursisten. Op dit moment zijn er voor Grieks geen cursussen met groepsbijeenkomsten, voor Hebreeuws wel.


Deze internetcursus biedt de mogelijkheid om zelfstandig en in eigen tempo het Bijbels Grieks te leren. Het is een Basiscursus. Dat houdt in dat niet alles aan de orde komt, wel de belangrijkste zaken.
Na afloop heeft de cursist een woordenschat van ca 1500-2000 woorden en is hij of zij in staat zelfstandig teksten uit het Nieuwe Testament te vertalen.

 

Lesblokken of modules
Een lesblok of module bestaat uit 4, 5 of 6 lessen en wordt afgesloten met een repetitieles. Het cursusmateriaal is opgezet als werkboek. In de boeken is ruimte om de opdrachten te maken, maar het is natuurlijk ook mogelijk de opgave te maken in een apart schrift. De antwoorden zijn te downloaden (zie de link onderaan).

 

Er zijn in totaal 45 lessen en 9 repetitielessen.
De 45 lessen bestaan allemaal uit vier onderdelen:

 

A. Grammatica.
Hierin komt de grammatica aan de orde, waarbij uitgegaan wordt van voorbeelden uit de Bijbel en veel aandacht is besteed aan de overzichtelijkheid.

 

B. De praktijk.
Uitgangspunt is het evangelie van Marcus. Dit evangelie wordt geheel tekst voor tekst behandeld en vertaald.

 

C. Verdieping.
Dit gedeelte is voor degenen die dieper willen ingaan op woordbetekenissen. Er wordt steeds een studieopgave gegeven voor één of enkele woorden uit de Bijbel aan de hand van het Lexicon Nieuwe Testament. Dit gedeelte kan men zonder bezwaar ook overslaan.

 

D. Oefeningen.
Net als bij de Basiscursus Bijbels Hebreeuws zijn er talloze oefeningen met ruimte voor uitwerkingen.

 

Verder benodigde boeken (extra aan te schaffen):

 

 • Griekse Bijbel (verplicht):
  Aanbevolen: Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, mit Wörterbuch,
  Deutsche Bibelgesellschaft, vanaf 27e druk. ISBN 3-438-05107-9. Prijs. Ca. € 35.

 • Woordenboek (verplicht):
  Johan Murre, Lexicon Bijbels Grieks, Skandalon, 2016.
  ISBN 978-94-92183-31-6. Prijs € 139,50. U kunt de cursus ook met het lexicon samen bestellen, met € 40,- korting!

 • Een goede Nederlandse vertaling van de Bijbel
  Aanbevolen: De Naardense Bijbel, vertaald door Pieter Oussoren, Skandalon, 2005/2014.
  Verschillende uitgaven. 


Download de eerste gesproken les Grieks, ter introductie

Verzoek om alle gesproken lessen (alleen voor wie de cursus heeft gekocht)

Download de woordstudies

Download de antwoorden


Johan Murre (1944) is godsdienstleraar geweest van wat thans de ‘Christelijke Scholengemeenschap Walcheren’ te Middelburg is. Hij schreef jarenlang dagopeningen voor het blad ‘Een Zoutkorrel voor elke dag’. Verder was hij als pastoraal medewerker verbonden aan de Hervormde gemeente van Nieuw- en St. Joosland en Ritthem (1993), de Samen-op-Weggemeente van Wolphaartsdijk (1994) en als pastor ouderenzorg aan de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland te Vlissingen (2000). Sinds 2002 houdt hij zich intensief bezig met het Bijbels Hebreeuws, waaruit de Basiscursus Bijbels Hebreeuws is ontstaan, een internetcursus met landelijke studiedagen en online begeleiding.

Ook heeft hij de Basiscursus Bijbels Grieks ontwikkeld, waarmee u zelfstandig de brontekst van het Nieuwe Testament kunt leren lezen.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.