Een Godswoord in mensentaal (verschijnt 15 april)

Jaco Zuurmond

Een Godswoord in mensentaal (verschijnt 15 april)

Verantwoording bij en verwerking van de heruitgave van K.H. Miskotte, Om het levende Woord

 45,00

Paperback | 238 blz. | Jaar van uitgave: 2024 |
ISBN 9789493220591
Om het levende Woord (1948) is Miskottes grote standaardwerk over de preek. Het boek bevat, in zijn eigen bewoording, ‘overwegingen omtrent de onmogelijkheid en mogelijkheid van een Godswoord in mensentaal.’ Om het levende Woord kent een even boeiende als beklemmende ontstaansgeschiedenis. In het boek is een viertal onderling samenhangende opstellen samengebracht, die zich alle ontwikkelden aan de politiek-sociale actualiteit van de jaren dertig en veertig. Het oudste fragment dateert van 1924!


Een Godswoord in mensentaal doet verslag van de totstandkoming van de heruitgave van Om het levende Woord, waarin die ontstaansgeschiedenis tot op letterniveau ontsloten wordt.


Daarnaast laat deze dissertatie zien welk nieuw onderzoek nu mogelijk wordt. Gevolgd wordt bijvoorbeeld hoe wezenlijke thema’s als ‘het eucharistische karakter van de preek’ en ‘Bijbelse grondwoorden’ in Miskottes tekst zich door de jaren heen ontwikkelen. Tevens laat de dissertatie zien hoe Miskotte in Om het levende Woord zijn belangrijkste leermeesters, namelijk Karl Barth en Franz Rosenzweig, met elkaar in gesprek brengt. Een Godswoord in mensentaal biedt zo een verrassende leeswijzer voor een – hernieuwde – kennismaking met Miskottes boek.


Inkijkexemplaar


Jaco Zuurmond is gemeente- en academiepredikant. Tegelijk met deze dissertatie verschijnt de uitgebreide Studieuitgave Om het levende woord (Skandalon, 2024), waarin de ontstaansgeschiedenis van Miskottes boek eenvoudig zichtbaar wordt door gebruik van kleur. Daarnaast verzorgt Zuurmond voor de serie Verzameld Werk van K.H. Miskotte een basisuitgave van Om het levende Woord.
"Het was Miskotte om Gods spreken te doen, als een spreken van de andere kant. Het is goed dat zijn geluid door Zuurmond weer tot klinken gebracht
is. Met zijn studie heeft hij een formidabele prestatie geleverd. Ik hoop dat veel collega’s het boek zullen lezen, tot bemoediging en inspiratie!"
- dr. Jan Dirk Wassenaar in Confessioneel Credo


"Als ik de studieuitgave van Om het levende woord in de hand neem, besef ik hoe ik naar dit onderzoek verlangd heb in de tijd dat ik met dit boek van Miskotte bezig was. Het zichtbaar maken van de ontwikkeling van de tekst is broodnodig om helderheid te krijgen in het betoog en om de functie van de onderdelen beter te begrijpen."
- Maarten den Dulk