Over Christusgestalten in de kunst - Van de winnaar Beste Theologische Boek 2022

Willem Jan Otten

Wie zeggen de mensen dat Ik ben

 27,99

Gebonden, full colour | 152 blz. | Jaar van uitgave: 2023 |
ISBN 9789493220454

Er is ook een voordelig pakket samen met Zondagmorgen beschikbaar.Erik Borgman:
"Virtuoos lees-, kijk- en luistervermogen [van Otten] ... Ik zou veel mooie formuleringen kunnen citeren en verrassende inzichten naar voren kunnen halen. … Neem en lees!"
Lees Borgmans hele column

 
"God is dood, maar van zijn zoon komen we niet af, zo bleek in de loop van de vorige eeuw. Hij is ons blijven bezoeken, precies zoals hij vlak voor zijn dood heeft voorspeld."

In 33 essays laat dichter en essayist Willem Jan Otten zien hoe Christus, zelfs al valt zijn naam niet, blijft opduiken in films, romans, muziek. In de gestalte van een tuinman, van een pasgeborene, in Harry Potters leraar Dumbledore en in een melodielijn van Olivier Messiaen. 'Kortom,' aldus Otten, 'het verlangen om Jezus ergens in te ontwaren, is onverlet gebleven.'

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? De schrijver onthult en doordenkt de uiteenlopende antwoorden van kunstenaars op deze vraag, die Jezus zijn leerlingen ooit stelde. In evenzovele beelden zoekt kunstenaar Paul van Dongen naar zijn antwoord op die vraag. Van Dongens iconische beelden vormen samen met de dichterlijk-denkende essays van Otten een dubbelkunstwerk dat poogt hart, hoofd en ziel te raken.

Lees een gratis fragment


 

Willem Jan Otten (1951) is dichter en essayist. Voor zijn boek Zondagmorgen ontving hij in 2022 de prijs Beste Theologische Boek. Zijn werk werd onder meer bekroond met de P.C. Hooftprijs en de Libris Literatuurprijs.


Paul van Dongen (1958) is kunstenaar. Zijn werk bevindt zich in de collecties van o.a. het Noordbrabants Museum in Den Bosch, Stedelijk Museum Amsterdam en het Museum Krona in Uden.

Anderen over Wie zeggen de mensen dat Ik ben:


"Een liefdevol en aanstekelijk boek … Pas op, ongelovigen: Otten kan zo smakelijk en aanstekelijk over geloven schrijven dat je er zelf ook zin in krijgt."
– Trouw ★★★★ Lees meer


"Het is zeer de moeite waard dat Otten, als cultuurdrager en cultuurkenner en als iemand met een sterke religieuze antenne, ons inleidt in het werk van tal van deze schrijvers, dichters en filmmakers. Wat hij te berde brengt, raakt aan ervaringen die je wel kent, maar waarvoor je geen woorden had. ... Met bij elk hoofdstuk krachtige en tegelijk kwetsbare schilderijen van Paul van Dongen."
– Friesch Dagblad lees meer


"Ik ken niemand in literair Nederland die zo pal staat voor het christelijk geloof en de polemiek in seculier verdord Nederland bepaald niet schuwt, maar die tegelijk de eerste is om te erkennen dat geloven een uiterst breekbaar goedje is: het verkruimelt zomaar onder je handen. Ook in dit boek kom je die beide elementen tegen. … ik smul van de teksten van Otten. Ook hier weer treffende observaties."
ds. Piet van Die, lees meer


"Vergis je niet, Otten is geen theoloog die in versleten jargon nog maar eens hetzelfde zegt, maar dan net ietsjes anders. De schrijver is een dichter en de drieëndertig korte bijdragen, waarbij woord en beeld - in de woorden van de auteur - 'manieren zijn om hetzelfde niet te begrijpen', zijn gewoonweg heerlijk om te lezen."
– Kerkplein (magazine bisdom Gent, Dieter Van Belle)


"Eerlijk gezegd ben ik verbluft door de lagen die WJO naar boven weet te halen in teksten die ik zelf al kende.
Naar mijn idee had ik die op eigen houtje lang niet allemaal weten bloot te leggen. En dan waren wat die teksten betreft zeer interessante zaken, met recht wondervolle zaken, me ontgaan. Het vermogen van de auteur oog te hebben voor het wonder grenst, zo te zeggen, aan het wonderlijke."
– Babs Jongman


"Virtuoos lees-, kijk- en luistervermogen [van Otten] … Jezus doet bij Otten dus vooral iets als Hij verschijnt. Hij verandert het perspectief op de wereld en daardoor op onszelf.

Ik zou veel mooie formuleringen kunnen citeren en verrassende inzichten naar voren kunnen halen. Wat dat betreft past uiteindelijk maar één raad: lees dit boek en geef het elkaar cadeau.

Zeker voor wie gevoelig is voor wat de kunsten aan en in ons kunnen laten gebeuren en wie net als ik het gevoel heeft dat dit vaak te weinig serieus wordt genomen, kan dit boek een troost zijn. Dit boek laat je nieuwe dingen zien en maakt het mogelijk je te voegen in hetgeen wordt aangereikt. Otten geeft het gevoel terug dat wij niet ons geloof of de kerk hoeven te dragen, maar erdoor gedragen worden. ... Neem en lees!"
– Erik Borgman (theoloog, lekendominicaan) Lees de hele column


"Het nieuwe boek van Willem Jan Otten raakt me diep … Otten wil niet overtuigen, maar juist daardoor is hij zo overtuigend."
– Kernet.be (Erik Galle), verkozen tot Boek van de Maand Lees meer


“Een weergaloos boeiend, maar ook een tot nadenken dwingend mooi boek. … Een geloofsboek, waarin en waaruit de essentie van het menselijk bestaan spreekt en op elke bladzijde een getuigenis achter blijft dat je raakt.”
– Jenno Sijtsma bij boekhandel Westerhof, lees meer


"In een zich allengs verder van het christelijk geloof af bewegend land lijken Ottens literaire publicaties soms wel op een wanhoopspoging om anderen nog iets mee te geven van wat eeuwenlang vanzelfsprekend was. Maar door inventieve invalshoeken te kiezen wordt evident dat er nog lang geen sprake is van een goddeloze natie"
– TZUM  literair weblog Tzum (André Keikes)


"De teksten waaraan Otten refereert zijn voor het grootste deel niet theologisch van aard, maar Otten maakt er theologie van. … Over elk van zijn beschouwingen zou ik minstens een alinea kunnen schrijven, maar zoveel plaats is er niet. … Theologie zou op zoek moeten gaan naar die sporen [van Jezus] zonder de pretentie te weten hoe het precies zit. Een beetje meegaan met deze doctor in de theologie honoris causa."
"Met prachtige illustraties van Paul van Dongen."
Ophef (Wilken Veen)


"De essays en de beelden zoeken en tasten, laten het mysterie mysterie, zijn in wezen, zoals Otten schrijft, ‘drieëndertig manieren om hetzelfde niet te begrijpen’. …

Deze bundel biedt zicht op de vleesgeworden Jezus Christus. … Het boek [is] vooral een aanmoediging om goed te kijken naar de wereld om ons heen, om zo Gods Zoon op het spoor te komen. Het mysterie ontrafelen – dat zal niet lukken, gelukkig maar. Immers: ‘Ontsleutelen laat hij zich nimmer. Dat komt, hij is de sleutel, wij het slot.’"
Nederlands Dagblad, lees meer


"Korte impressies die indruk maken, omdat Otten steeds weer laat zien hoe Christus ook vandaag de dag kan voordoen en ervaarbaar is. Otten noemt het zelf een ‘wanordelijke christologie’. Maar kun je geordend denken als je op je liefde wordt bevraagd? Kun je geordend denken als God in je leven komt, ook als je er niet op vraagt of op rekent?"
Veluwse Kerkbode

Je bent misschien ook geïnteresseerd in

Willem Jan Otten

Zondagmorgen

Over het missen van God

"Niet vaak raakt een boek mij zo diep als dit boek heeft gedaan." – Arnold Huijgen

Meer
Prijs  25,99