God op het boekenbal

Evert Jan de Wijer

God op het boekenbal

Bijbel en bestsellers

 10,00

Paperback | 208 blz. | Jaar van uitgave: 2013 |
ISBN 9789490708689

'Predikant De Wijer schrijft met vaart en humor' - Volzin


Hedendaagse bestsellers becommentariëren vanuit theologisch perspectief. Dat waagstuk levert
predikant en publicist Evert Jan de Wijer. Hij vindt verrassende parallellen en opmerkelijke verschillen met de Bijbel en dat geeft zowel de bestsellers als de Bijbel extra glans en betekenis.

Is het leven een tragedie zoals de romans Tonio en Bonita Avenue laten zien? Ja, zegt de Bijbel voluit, maar er zijn ook inkijkjes in een hoopvolle toekomst. De kaskrakers van Kluun, Koch, de Vijftig tintenreeks en de film Avatar worden eveneens in gesprek gebracht met het bijbelse denken. Ten slotte de politieke ‘bestseller’ van Wilders. Zijn pleidooi voor een nationale identiteit lijkt beangstigend veel op het nationalisme van Ezra en Nehemia. De Wijer laat hier de veelzijdigheid van de Bijbel zien: er is kritiek mogelijk op deze twee profeten. De Bijbel werpt steeds de vraag op naar wat menselijk is en ondervraagt daarmee ook zichzelf.

Het bestverkochte boek ter wereld, de Bijbel, blijkt veel relevants te kunnen zeggen over onze bestsellers en de ervaringen van mensen hier en nu. Met scherpte en humor geeft De Wijer zo een verhelderend inzicht in onze huidige samenleving – én in de Bijbel. Hij doet dit zoals een predikant betaamt: nieuwsgierig, niet te preuts en moralistisch, en vooral met liefde en begrip voor wat hij of zij onderweg tegenkomt aan levensoriëntatie, hoop en verlangen.

 

UIT RECENSIES:

De Wijer houdt de (nood)lotsovertuigingen van Kluun, Koch en A.F.Th., die allen het leven als tragisch beschouwen, naast de hoop van de bij uitstek níet tragische bijbelverhalen, en dat gaat hem goed af. Nergens wordt het belerend of betweterig. 
Het eigen licht dat hij de bijbel laat werpen op de bestsellers geeft een bijzondere, op deze wijze niet eerder verwoorde kijk op de boeken; tegelijk verleent het de oude bijbelverhalen een nieuwe frisheid. [...] lézen, dat boek!

- Alex van Ligten
 

Moderne romans in gesprek brengen met bijbelse verhalen [...] Een waagstuk dat hem prima afgaat en een speelse kruisbestuiving oplevert. Predikant De Wijer schrijft met vaart en humor. 

- Jan Offringa in Volzin

 

De Wijer associeert vanuit de huidige wereld met de Bijbelse verhalen. Het resultaat is een frisse aanpak. Of de auteurs die hij fileert dit procédé zullen appreciëren valt nog te bezien, maar hij overtuigt wel. Feilloos legt hij de vinger op de zere plek, op wat schuurt in Bonita Avenueof Het diner, en precies eender in de Bijbel voorkomt.
- Christiane Berkvens-Stevelinck in Adrem. Voor de hele recensie, klik hier (p. 3)

 

God op het boekenbal is een aangenaam boek met een realistische, vaak verrassende kijk op de oude Schrift. Moet je zeker lezen!

- Peer Verhoeven in De Roerom

 

Een origineel en moedig boek dat zonder te vervallen in bekeringsdrift of nietszeggende vrijzinnigheid brede doelgroepen aanspreekt.

– NBD Biblion

 

De Wijer doet me vooral denken aan die opa - een inmiddels overleden, verlegen, New Yorkse rabbijn - van Susan Cain in "Stil". Altijd zat hij met zijn neus in de boeken, en iedere sabbat vertelde hij aan zijn ademloos luisterende publiek in een tot de nok toe gevulde synagoge wat zijn spirituele en intellectuele verkenningen van de afgelopen week weer hadden opgeleverd. Misschien is dat een goed idee voor dominees. Om de kerk weer een beetje aantrekkelijk te maken. Iedere week, net als De Wijer de Bijbel uitleggen aan de hand van een moderne roman. Ik zou in ieder geval geen zondag missen!

- Evelien de Nooijer, via haar blogspot over boeken

 

De Wijer verkoopt geen onzin. Bij elk van de besproken boeken heeft hij heel wat te melden.

- Bert Altena op www.nieuwwij.nl.

 
Je kunt natuurlijk denken aan successchrijvers als Jan Willem Otten en Désanne van Brederode, die openlijk katholiek zijn. Maar interessanter misschien zijn schrijvers die juist vanuit hun literaire thematiek met God en religie in aanraking komen. En dat zijn de meesten, betoogt Evert Jan de Wijer in zijn nieuwe boek God op het boekenbal. De meeste moderne literatuur varieert op christelijke en bijbelse thema’s, bewust of onbewust, stelt hij. Dat geldt voor Tonio van A.F.Th. van der Heijden even goed als voor Het Diner
van Herman Koch. Literatuur zonder religie? God is vaker op het boekenbal dan we denken.

- www.mediaenreligie.nl. Voor de volledige tekst van Johan Snel, klik hier

 

Interview in Trouw

Op 16 mei 2013 verscheen in Trouw een interview met de theoloog Evert Jan de Wijer over zijn boek God op het boekenbal - Bijbel & bestsellers. Het is een boeiend gesprek over de kaskrakers Het DinerBonita AvenueTonio en de Bijbel.

Trouw: 'Volgens deze theoloog is moderne literatuur christelijker dan we denken.' 'Veel schrijvers van moderne literatuur beseffen het niet’, stelt De Wijer in het interview. 'Toch grijpen ze vrijwel allemaal onbewust terug op de oude christelijke notie dat ''de mens geneigd is tot alle kwaad'', zoals de Heidelbergse Catechismus uit de zestiende eeuw het formuleert.' De Wijer noemt als voorbeeld Herman Koch en zijn bestseller Het Diner. Hij stelt dat, zonder meteen te komen met een moreel oordeel, Koch toont wat de staat van de mens is. De Wijer: 'De beul schuilt ook in onszelf'. 

Voor het hele gesprek van Gerrit-Jan Kleinjan, zie
www.trouw.nl (zoekterm 'God in de boekenkast', alleen voor abonnees toegankelijk).

Downloaden

FD over De Wijer

Recensie Friesch Dagblad over 'God op het boekenbal'

Downloaden (510.89KB)

PK over God op het boekenbal

Recensie God op het boekenbal door de Protestantse Kerkbode

Downloaden (17.71KB)

De Roerom over De Wijer

Recensie 'De Roerom' over 'God op het boekenbal'

Downloaden (756.72KB)

Volzin over God op het boekenbal

Recensie van Volzin over God op het boekenbal

Downloaden (1.12MB)

Recensie NBD Biblion

Recensie NBD over God op het boekenbal

Downloaden (38.27KB)

Recensie in Nieuwe Liefde

Recensie God op het boekenbal in N.L.

Downloaden (665.6KB)