Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis


€ 12,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Over Genesis 1-11


Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel.

De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat. Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid.

Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke bijbelverhalen van het begin. Ze wekken vergezichten van een menigte vrije mensen en van een vrede waar je met je verstand niet bij kunt. Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.

 

Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark, het bij- en nascholingsinstituut voor predikanten. Veel huidige PKN-predikanten zijn door hem opgeleid in het pastoraat.. Van zijn hand verscheen bij Skandalon Geloof, gebod, gebedwat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen? (2015).


Een prachtig miniatuurtje. Ideaal voor leeskringen binnen en buiten de kerk.

Claartje Kruijff, Theoloog des Vaderlands 2018-2019


recensie in De Nieuwe Koers:

recensie Voor een nieuw begin - De Nieuwe Koers


recensie in Nederlands Dagblad:

recensie 'Voor een nieuw begin' - Nederlands Dagbladrecensie in Kerk & Israel onderweg:

recensie 'Voor een nieuw begin' - Kerk & Israel Onderweg


recensie in Friesch Dagblad:

 

"De eerste elf hoofdstukken van Genesis zijn een inspirerende gids voor mens en samenleving, vindt Maarten den Dulk. Ze vormen een ‘lesprogramma’ vol levenswijsheid.

 

Je zou het betoog van Den Dulk kunnen typeren als Bijbels humanisme. Maar dan niet georiënteerd op het humanisme als ideologie, maar eerder op de humaniteit: menselijkheid en menswaardigheid. Wat daarvoor nodig is, is respect voor de medemens en voor de leefwereld, willen helpen en geholpen willen worden, oog hebben voor kwetsbaarheid en bereid zijn het goede met elkaar te delen. Dat alles wordt ons geleerd in Genesis, en wij moeten vandaag daar een vervolg aan geven.

 

Den Dulk schrijft niet over Genesis alsof het een historisch verslag is van gebeurtenissen in een ver verleden. Hij beschouwt de eerste elf hoofdstukken van Genesis, ook wel de ‘oergeschiedenis’ genoemd, als een paradigma van de menselijke geschiedenis. Het is dus een bezinning op wat mensen doen en laten, in het licht van de bedoelingen van de Schepper. Dat geeft hem de mogelijkheid om enerzijds nauwkeurig te lezen wat er gebeurt in Genesis, en tegelijk dat te vertalen in hedendaagse termen. Het gaat in zijn boekje dus voortdurend over onze hedendaagse leefwereld, over wat wij ten goede en ten kwade ondernemen."


Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.