Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Geloof zonder zekerheid
Paul Rasor
  • isbn: 978949218323
  • 248 pagina's


€ 21,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje


In het boek Geloof zonder zekerheid  beschrijft Paul Rasor de geschiedenis en de toekomst van vrijzinnigheid. Paul Rasor betoogt dat het dubbelzinnige en creatieve karakter van de vrijzinnigheid een goede basis voor de toekomst is.
Vertaald door Hjalmar Rossing en Wies Houweling. 

 


Friesch Dagblad (Dr. Eginhard P. Meijering):

We hebben hier te maken met een bijzonder deskundig getekend beeld van de ontwikkeling van de vrijzinnige theologie sinds de Verlichting, met veel aandacht voor de Angelsaksische en de Duitse theologie. Belangrijk is dat Rasor ook recht doet aan die stromingen en theologen die buiten de vrijzinnigheid staan of zich juist daartegen verzetten.


Trouw (Sjoerd Mulder)

Paul Rasor geeft een helder historisch overzicht van het vrijzinnig protestantisme en de bredere vrijzinnigheid. Daarbij wijst hij eerlijk op serieuze kwetsbaarheden van deze traditie. Wat hem betreft moet de vrijzinnige traditie serieuzer gaan nemen dat mensen worden gevormd door een traditie en een gemeenschap. Voor wie zich afvraagt wat dan nog de toegevoegde waarde van de vrijzinnigheid is, zou ik zeggen: lees dit boek. Want het gaat niet alleen over deze specifieke traditie en haar toekomst, maar over de vraag die de christelijke theologie al een paar eeuwen bezighoudt: hoe moeten we ons verhouden tot de Verlichting? 


Prof. dr. Christa Anbeek (VU):

Paul Rasor maakt ons met zijn boek Geloof zonder zekerheid wegwijs in dit prachtige, fascinerende en architectonische landschap van vrijzinnig geloven. Hij gaat in op de historische wortels en laat tal van (post-)modern gelovige denkers de revue passeren. Dit boek is een inspiratiebron en uitnodiging om in samenspraak met elkaar en naar eigen inzicht de zin van geloven opnieuw te verbeelden.


Prof. dr. Rick Benjamins (PThU) op vrijzinnig.nl:

In zijn boek geeft Rasor een mooie weergave en verdediging van vrijzinnig geloven. Hij houdt vast aan een hedendaagse, sociale en vooral redelijke vorm van religiositeit. De zwaktes of mankementen van een vrijzinnig geloof benoemt hij kernachtig en hij probeert die als het ware te repareren binnen de kaders van een vrijzinnige mentaliteit. Zijn boek vormt daardoor een heel waardevolle bijdrage aan een debat.


Paul Rasor studeerde muziek, rechten en theologie. Hij promoveerde aan Harvard University en doceerde op verschillende plaatsen in de VS en Europa. In 2015-2017 bekleedt hij het Gerhardus van der Leeuw Fellowship aan de Rijksuniversiteit van Groningen.


Lees hier vast de eerste pagina's.