Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Een vrije vogel met een helder lied. Biografie van Wim Kist, een linkse patriciër
Dick de Jongh
  • Uitgave: gebonden met stofomslag en leeslint


€ 29,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Kist legde een relatie tussen kerk en wereld die nog altijd te denken geeft, vooral om dat je via deze biografie zijn gedrevenheid kunt proeven.

Friesch Dagblad, recensie door Tjerk de Reus


De socioloog dr. Dick de Jongh heeft een boeiend en zeer leesbaar boek geschreven over deze man, die zou uitgroeien tot een van de grote voormannen van de naoorlogse beweging tot vernieuwing van kerk en samenleving.

Doopsgezind.nl * * *


De Jongh is het gelukt een vlotte biografie te schrijven over een veelzijdig mens, die een belangrijke bijdrage leverde aan de naoorlogse kerkgeschiedenis.

Nederlandse Bibliotheek Dienst


Leven en werken in dienst van een betere wereld voor meer mensen. Dat was de opdracht die Anne Willem Kist (1915-2005) in zijn leven ervoer. Vanuit een bevoorrechte jeugd leerde hij door zijn kerkelijk werk in de Rotterdamse volkswijk Delfshaven de sociale achterstelling zien. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verruilde Kist de advocatuur voor het werken aan maatschappelijke en religieuze vernieuwing, de Doorbraak.

 

Als mede-oprichter en leidsman van de bloeiende vormingscentra Kerk en Wereld en Oud-Poelgeest inspireert deze ‘Sturm und Drang’-mens de christelijke wereld om niet langer te denken vanuit de eigen zuil, maar om nieuwe verbanden aan te gaan en bewuste verantwoordelijkheid te nemen voor de hele maatschappij.

 

In de jaren zeventig werd hij de eerste decaan van de opleiding van nieuwe rechters. Met zijn ‘bewonderenswaardige creativiteit’ kon hij samen met anderen dit conservatieve bolwerk omvormen tot een moderne opleiding met aandacht voor maatschappelijke samenhangen. Na zijn pensionering als rechter richtte hij het Landelijk Missionair Collectief op en inspireerde velen om te werken aan een sobere levensstijl, zoals wekelijks vasten, bijbelstudie en onderling beraad. Hij riep op tot ‘culturele ongehoorzaamheid’ tegen ongeremde marktwerking, uitputting van de natuur en uitbuiting van ontwikkelingslanden. Deze veroorzaakten volgens hem toenemende ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de wereld.

 

Het boek schetst Kist in zijn rollen en conflicten, als vormingsman en theoloog, als rechter en activistisch publicist, en als inspirator van vernieuwingsbewegingen. Het geeft een boeiend tijdsbeeld van bewogen naoorlogse periodes als Doorbraak, ontzuiling, individualisering en neoliberale golven.
 

Dagblad Trouw in 2005 over Anne Willem Kist

 

Dr. E.D.J. (Dick) de Jongh (1928) is socioloog en doceerde aan de Universiteit Twente. Eerder schreef hij biografieën van respectievelijk de theologen Jan Buskes, Hannes de Graaf en Bert ter Schegget.

 

De Volkskrant:

‘Dr. E.D.J. de Jongh heeft met Buskes – Dominee van het volk een levendige biografie geschreven, die vlot leest maar verre van volledig is. Gelukkig maar, want zo wordt de lezer niet vermoeid met wetenschappelijk wellicht verantwoorde, maar in wezen weinig terzake doende details, die maar afleiden van de grote lijn. […] Beslist een voordeel van deze biografie van Buskes is dat De Jongh socioloog is en geen theoloog. Daardoor gaat hij zich niet te buiten aan godgeleerde haarkloverijen.’


 


 

Gedichten van Anne Willem Kist

 

De biografie  citeert veel gedichten van Wim Kist. Het dichterschap gaf Kist een onalledaags instrument om aan zijn gevoelens en overtuigingen uiting te geven. Al zijn gedichten - voor zover bekend - zijn hier in te zien.

 

In dit bestand ontbreken vast gedichten. Er moeten gedichten van Kist in omloop zijn die hij stuurde aan vrienden, collega’s en familie te sturen. Oproep: stuur gedichten, die u van hem hebt, naar onderstaand adres. Dan kunnen zij gevoegd worden bij DE VERZAMELDE GEDICHTEN VAN WIM KIST. En voor iedere geïnteresseerde te lezen.

 

Joost Kist, Olympiaplein 39, 1077 CM Amsterdam. Email: futuranova2@gmail.com

 Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.