Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Marcus als tegenevangelie
Egbert Rooze
  • 180 pagina's
  • Uitgave: paperback
  • Uitgeverij Halewijn


€ 29,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Uitgeverij Halewijn, 2012

Laatste exemplaren


Egbert Rooze legt in heldere taal het evangelie van Marcus uit tegen de achtergrond van de verloren oorlog tegen de Romeinen en de verwoesting van de Tempel. Die catastrofe dringt door in de verhaallijn van het evangelie èn in de vele details. Na bestudering van Rooze’s boek is het onmogelijk om dit evangelie los te zien van de politieke omstandigheden.

 

Het woord ‘evangelie’ is van Romeinse oorsprong: toen in het jaar 70 honderdduizend mensen werden vermoord in de Joodse Oorlog heette dat in kringen van de keizer goed nieuws, dus ‘evangelie'. Als reactie op dit 'evangelie van vernietiging' schreef Marcus in Rome zijn tegen-Evangelie, om de triomf van de sterkste aan te klagen en nieuwe hoop te bieden aan wat nog over was van zijn geloofsgenoten. Het schiep daarmee het genre dat de wereld zou veranderen.

 

Dr. Egbert Antoon Rooze (1948-2020) was predikant van de protestantse kerk in België en Nederland. Hij promoveerde rond ‘Geweld in het Oude testament'. De auteur verzorgde veel bijbelcursussen.

 

“Rooze blijft tot in de details trouw aan zijn uitgangspunt: talrijke passages legt hij zo uit dat daaruit blijkt hoezeer de Joodse oorlog en de Romeinse overwinning er de concrete achtergrond van vormen… Het boek kan je als lezer onmogelijk onverschillig laten. Het is een grote verdienste om het evangelie te situeren tegen de concrete achtergrond waarin het tot stand gekomen zou zijn.”

J. Bastiaens, voorzitter Bijbelhuis Zevenkerken.

 

“Het geheel is zeer lezenswaard en pittig geschreven; je trilt regelmatig onder de lectuur, want deze politieke lezing maakt dat het verhaal niet buiten het leven staat, maar onze eigen sociaaleconomische realiteit bevraagt.”

Benoît Standaert, Benedictijn van de Sint-Andriesabdij te Brugge en Marcusspecialist.

Dr. Egbert Antoon Rooze (1948-2020) was predikant van de protestantse kerk in België en Nederland. Hij promoveerde rond ‘Geweld in het Oude testament'. De auteur verzorgde veel bijbelcursussen.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.