Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Architect van kerkenwerk. Biografie van ds. Hans van der Werf (1926-1979)
Ries den Dekker
  • isbn: 978-94-90708-59-7
  • 608 pagina's
  • Uitgave: gebonden met stofomslag


€ 39,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

'Biografie van ds. Van der Werf leest als een thriller' (Kerk in de stad)

Hans van der Werf (1926-1979) was een markant predikant en de eerste citypastor van de Domkerk in Utrecht. Met zijn geïntegreerde manier van werken rond de begrippen vieren-leren-dienen heeft hij een generatie predikanten en kerkgangers geraakt en beïnvloed. Dit boek is een boeiende speurtocht naar het leven van een bijzonder mens.

Een predikant reageerde: 'Theologie studeerden we op de faculteit, maar liturgie en exegese leerden wij bij Hans van der Werf.'

'Kort en hevig vlammen, branden en fonkelen. Op je hoogtepunt sterven, door kerk en stad betreurd. Toch enkele decennia later al bijna een onbekende geworden, zelfs onder theologen. Springlevend nog voor zijn leerlingen, nu zelf predikant of journalist, – al zijn ze ook geen twintig meer. Gelukkig heeft één van hen, Ries den Dekker, citypastor van de Dordtse Dom, uitvoerig onderzoek gedaan naar het geheim van Hans van der Werf (1926–1979) en zijn bevindingen geboekstaafd. Want onze kinderen en kindskinderen mogen wel wéten welk gedreven type 'Citypastoraat Domkerk' heeft opgebouwd, welke bevlogen liturg en prediker de aanzetten heeft gegeven voor het Dienstboek van de Protestantse Kerk van Nederland en welke wekelijkse bijbelvertaler de grootvader van de Naardense Bijbel genoemd mag worden. Iedereen vraagt zich af wat er te doen is tegen kerkverlating en krimp. Laten we eerst eens lezen over Hans van der Werf!'
- Pieter Oussoren


'Een monument voor een man die wars was van elk eerbetoon aan zijn adres. […] Architect van kerkenwerk leest als een trein. Het is verleidelijk om veel en vaak te citeren. […] Beter is het boek zelf ter hand te nemen, te lezen en je oordeel te vormen.'
- Jan Belder in Kerk op Dordt

Dit lijvige boekwerk is een voortreffelijke biografie
[...] Den Dekker beschrijft uitvoerig het leven, maar bovenal het werken van deze dynamische man, en geeft een diepe indruk van zijn geloofsbeleving en overtuiging.  

- Ds. Jenno Sijtsma voor NBD Biblion


Deze dikke pil met leeslint [mag] niet in je boekenkast ontbreken, mooi naast Breukelmans, Miskotte en een verstofte Barth.

- Trouw

 

Ries den Dekker (1950) is predikant in Dordrecht. Hij studeerde van 1968 tot 1973 theologie in Utrecht en kreeg zijn praktische vorming in het kerkenwerk van de Domkerk. Ter afsluiting van zijn studie was hij leervicaris bij Hans van der Werf – en maakte hem van dichtbij mee als theoloog, predikant, organisator en leermeester.