Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

De grote revoluties (paperback)
Eugen Rosenstock-Huessy
  • isbn: 978-90-76564-36-4
  • 774 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 39,95 incl. Btw

zet op verlanglijstje

De autobiografie van de westerse mens.

Onze Europese waarden en normen zijn bevochten op bepaalde plaatsen door bepaalde mensen. Stuk voor stuk zijn ze verbonden aan een historische gebeurtenis, bijvoorbeeld ons recht om in vrede op te groeien, om gezond te zijn, om onze indivudele talenten te ontwikkelen, om een eigen beroep te kiezen en niet gebonden te zijn aan de gelofte van onze ouders, onze vrijheid om ons eigen onderwijs te kiezen en onze bewegingsvrijheid. Bij elk van deze vrijheden en waarden, hoort een jaartal. Hij zijn geboortemomenten als bijvoorbeeld de twee wereldoorlogen, de Russische revolutie en de Franse revolutie.

 

Dat onze westerse beschaving uit de revoluties van de afgelopen duizend jaar is voortgekomen is het verrassende vertrekpunt van De grote revoluties. Wie de ziel van Europa wil leren kennen moet deze Autobiografie van de westerse mens lezen. Het is een fascinerend, erudiet en uitermate leesbaar boek dat grote verbanden zichtbaar maakt. De Engelse en Duitse editie worden al jarenlang herdrukt. Nu is de Nederlandse tekst van deze 'klassieker' in de voortreffelijke vertaling van Feico Houweling beschikbaar.

Eugen Rosenstock-Huessy (Berlijn, 6 juli 1888 - Norwich, Vermont, 24 februari 1973) was een filosoof, jurist en socioloog. Hij werd geboren in Duitsland in een joods gezin en sloot zich op jonge leeftijd aan bij de protestants-christelijke kerk. Hij studeerde rechten. Hij diende in de Eerste Wereldoorlog als officier aan het front bij Verdun. In deze periode voerde hij een intensieve discussie met de joodse filosoof Franz Rosenzweig. Beide auteurs hebben de resultaten van deze joods-christelijke dialoog op vele plaatsen in hun oeuvre verwerkt. Ook werkte hij op publicitair gebied samen met filosofen als Martin Buber.

In 1923 aanvaarde Rosenstock een hoogleraarschap in de rechtsgeschiedenis aan de Universiteit van Breslau in het toen nog Duitse Silezië. Na de machtsovername door Adolf Hitler in 1933 legde Rosenstock-Huessy zijn werk als hoogleraar aan de rechtenfaculteit in Breslau neer en emigreerde hij naar de Verenigde Staten. Daar doceerde hij geruime tijd aan de Harvard University.

In de VS stichtte Rosenstock-Huessy onder meer een vrijwilligerskamp voor jonge studenten werklozen onder de naam Camp William James. Deze naam verwees naar het essay "The moral equivalent of war" waarin de Amerikaanse filosoof William James pleitte voor een sociale dienstplicht als alternatief voor militaire dienst.

Rosenstock-Huessy bleef tot zijn dood in 1973 zeer productief als schrijver van boeken. Het werk van Rosenstock-Huessy is geboren uit wereldoorlogen
van de vorige eeuw. Europa was in crisis. Hij ontdekte dat het juist crises waren waarin Europa zich vernieuwde. Dat maakte van deze geleerde een ‘andragoog’. Zo bracht hij d.m.v. een bedrijfskrant bij Daimler-Benz arbeiders en ingenieurs, managers en socialisten, protestanten en katholieken met elkaar in gesprek in omstandigheden waarin zij weinig vertrouwen in elkaar hadden. Hoewel docerend aan de grote universiteiten was hij wars van vervreemdende specialismen. Zowel in korte artikelen als omvangrijke werken op het gebied van taal, sociologie en geschiedenis legt hij verrassende verbanden tussen velerlei vakgebieden. Steeds schept hij perspectieven uit levensvormen en instituten die aan het eind van hun levenscycli zijn gekomen. Zijn werk is in vele talen vertaald.