Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Uitgesproken protestant
Jan Offringa en anderen
  • isbn: 978-90-76564-57-9
  • 48 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 9,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Ondertitel: In gesprek met Op Goed Gerucht over cultuur, kerk en atheïsme

Ook op zoek naar een kerk die onbevangen vooruit kijkt?

In deze bundel verwoorden zes predikanten hoe zij denken over de toekomst van de Protestantse kerk in Nederland. Wat is nodig en wat juist niet? Zij horen bij Op Goed Gerucht, een beweging van predikanten die is opgericht rond 2000. Deze voorgangers verlangen naar meer creativiteit en lef, en tekenen protest aan tegen ontwikkelingen in de kerk die wijzen op een eenzijdige koers of een te smalle identiteit.

Zo verscheen zomer 2007 het Protestants Pamflet en begin 2008 het Signaal inzake Hendrikse. Twee publieke uitspraken die daarna werden uitgewerkt in een reeks artikelen. In dit boekje zijn die verhalen gebundeld, en tonen de auteurs zich uitgesproken protestant, ondanks hun oecumenische inslag.

Deze bundel is samengesteld met het oog op gemeenteleden, predikanten en andere geïnteresseerden die willen weten wat Op Goed Gerucht zoal te melden heeft over kerk en cultuur, geloof en atheïsme. De teksten lenen zich – mede vanwege de vragen bij de artikelen – goed voor een gesprekskring of discussieavond. Zo hoopt deze uitgave bij te dragen aan de vitaliteit van plaatselijke gemeenten en van de Protestantse Kerk als geheel.

Wie meer informatie zoekt, of contact wil opnemen met de auteurs, bijvoorbeeld voor een lezing, kan terecht op
www.opgoedgerucht.nl


De auteurs zijn:
Richtsje Abma, Erik Asscher, Jeroen Jeroense, Jan Offringa, Anne Marijke Spijkerboer, Evert Jan de Wijer.

Dr. Richtsje Abma (1966) is als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente te Vreeland. Zij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam (Oude Testament) en promoveerde op een studie naar de huwelijksmetafoor in profetenteksten. Zij maakt als studiesecretaris deel uit van de stuurgroep Op Goed Gerucht

Drs. mr. Erik Asscher (1960) begon als predikant in Berkenwoude, en werkt nu als luchtmachtpredikant op de Vliegbasis Eindhoven. Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Leiden (Theologie en Rechten) en doet promotieonderzoek aan de PThU, vestiging Kampen. Hij is lid van de stuurgroep en maakt deel uit van ŽŽn van de twee studiedagcommissies.

Dr. Jeroen Jeroense (1961) begon in Gorssel-Epse, en is nu als predikant verbonden aan de Protestantse gemeente te Elst. Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Missionaire Theologie) en promoveerde op een studie naar de economische theologie van Arend Th. van Leeuwen. Van 2000 - 2008 maakte hij deel uit van de stuurgroep.

Drs. Jan Offringa (1957) is sinds 2004 predikant van de protestantse gemeente De Voorhof te Kesteren. Van 2005 tot 2010 was hij voorzitter van Op Goed Gerucht, een beweging van moderne protestantse theologen. In 2008 schreef hij over modern geloven in Na een gezonde geloofscrisis (Skandalon, 3e druk 2013). Ook leverde hij meerdere bijdragen aan uitgaven van Op Goed Gerucht, zoals de bekende Doornse Catechismus (2010). Samen met Evert van Baren verzorgde hij het boek God is niet te vangen. Onorthodoxe gesprekken over veranderend geloof (2014).  

Dr. Anne Marijke Spijkerboer (1954) werkte als predikant in Suriname en in Boxmeer. Zij is nu verbonden aan de Protestantse gemeente Rijswijk. Daartussenin was zij lange tijd werkzaam, onder andere als rector, op het Theologisch Seminarium Hydepark. Zij studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (Oude Testament) en promoveerde in Kampen op een proefschrift met hermeneutiek als thema. Zij is lid van zowel de stuurgroep als een studiedagcommissie.

Dr. Evert Jan de Wijer (1964) is predikant in Zoeterwoude. Hij studeerde af aan de Rijksuniversiteit Utrecht (Normatieve Filosofie) en promoveerde in Leiden op een studie naar de verhouding tussen cultuur en theologie bij K.H. Miskotte. Hij maakt zowel deel uit van de stuurgroep als van een studiedagcommissie.