Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

De Ester-satire
Henk Jagersma
  • isbn: 978-90-76564-01-2
  • 147 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 18,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Een 'filmische' uitleg van het bijbelboek Ester.

Prof. Dr. Henk Jagersma benadert de tekst van het bijbelboek Ester als een reeks afzonderlijke scenes die bij de hoorder beelden oproepen. Elke scene wordt opnieuw vertaald en besproken. Via de rode draad van de drinkfeesten gaat de lezer naar de ontknoping van dit tot de verbeelding sprekende bijbelboek. Hij gaat daarbij steeds in gesprek met oude en jonge uitlegtradities, zowel christelijke als joodse. De toegankelijke stijl maakt de uitleg geschikt voor een ieder die zich in de Ester-geschiedenis wil verdiepen.

 

Ester is een aantrekkelijke jonge vrouw die gezien mag worden. Haar joodse afkomst moet echter verborgen blijven. De antisemiet Haman namelijk, heeft een wet in voorbereiding die het leven van joden onmogelijk moet maken. Ester komt 'per toeval' aan het hof terecht en begeeft zich op het gladde ijs van macht, verleiding en invloed. Niet zonder gevolgen. Dit oude verhaal behoort tot de meest geliefde bijbelboeken. Ester, het gelijknamige bijbelboek, vertelt de satire over een volkerenwereld die weerloze ballingen niet klein krijgt. Niet voor niets heeft Ester in de synagoge een vaste plaats gekregen en wordt het elk voorjaar met meer of minder spektakel op het Poerimfeest voorgelezen.

Recensies
"Zijn benadering is zeer origineel [...].Ook vanuit de joodse traditie kan ik mij duidelijk herkennen in zijn zeer eigentijdse analyse van het gehele verhaal."
rabbijn R. Evers in Friesch Dagblad

"De werkvertaling is goed leesbaar en het commentaar zeer verhelderend. Hierdoor spreekt het verhaal zeer tot de verbeelding. Ondanks de grote aandacht voor het verhaal wordt geleidelijk aan ook de theologische strekking duidelijk ontvouwd."
W.H.J. van Stiphout voor de Nederlandse Bibliotheekdienst

Prof. dr. Henk Jagersma publiceerde reeds tal van bijbelcommentaren. Hij schreef o.a. de in verschillende talen vertaalde standaardwerken over de geschiedenis van Israel en een leerboek Hebreeuws. Henk Jagersma verzorgt lezingen en bijeenkomste in leerhuizen. Hij was van 1975 tot 1990 hoogleraar Oud-Testamentische vakken aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel.