Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Op de vleugels van een lied
Gert Jan de Bruin
  • isbn: 978-90-76564-28-9
  • 104 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 13,90 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Mensen zingen soms zonder dat ze er erg in hebben. 's Nachts galmen veiligheidsbeambten in hun auto, terwijl ze hun ronde maken over het industrieterrein, 's morgens heffen juffen en meesters een lied aan in de klas. Pelgrims zingen onderweg naar het bedevaartsoord reisliederen, boeren neuriën terwijl ze bezig zijn op hun akker. Kinderen zingen tijdens hun spelletjes op straat.

In het bijbels Verhaal komen we heel wat zingende mensen tegen. Mirjam zingt aan de oever van de Rietzee; Hanna zingt na de geboorte van Samuël; Daniël, samen met zijn vrienden, in de vurige oven; Maria heft een magnifiek lied aan na haar ontmoeting met Elisabet. Zij allen hebben zingend het hart op de tong.Niet alleen in voorspoed maar ook in tegenspoed wordt er door mensen gezongen. In de gevangenis zingen Paulus en Silas lofliederen voor de Eeuwige. In hun gezang tasten zij de wanden van hun cel af op openingen naar de toekomst. Zingend houden zij hun hoop levend. Door een paar woorden, een enkele regel uit een lied loop je de kans te worden opgetild en word je aan het licht gebracht

Gelukkig degenen die liederen tot hun beschikking hebben. Wat een voorrecht als we bij hoogte- en dieptepunten kunnen terugvallen op psalmen en gezangen. Het kan ons zomaar toevallen: te worden meegevoerd op de vleugels van een lied.

De bundel bestaat uit ruim 60 gezangen voor gebruik in en rond kerkelijke vieringen. Het zijn bijbelliederen, liederen voor het kerkelijk jaar en voor specifieke onderdelen in de kerkdienst. De melodieën zijn speciaal bij de teksten geschreven door verschillende componisten – en voor een deel uit bestaande bundels overgenomen. De liederen vinden hun oorsprong in de kerkelijke praktijk, hebben een stijlvol taalgebruik en zijn toegankelijk zowel in taal als melodie.

Gert Jan de Bruin is als predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Amstelveen, daarvoor was hij predikant in Sint-Michielsgestel en Oegstgeest.

  • Inkijk in de bundel
    Hier vindt u de eerste 12 pagina's uit de liedbundel van Gert Jan de Bruin ter inzage.