Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

Nieuw Utrechts Psalter de psalmen onberijmd zingen
Gert Oost
  • isbn: 978-90-76564-10-4
  • 68 pagina's
  • Uitgave: paperback


€ 16,50 incl. Btw

zet op verlanglijstje

Deze uitgave bevat 150 vierstemmige chants om de psalmen onberijmd te kunnen zingen, zoals dat in Engelse kerken en kathedralen gebruikelijk is. Bovendien heeft Pieter Oussoren bij elk van de 150 psalmen een antifoon gekozen uit diverse rijke tradities en vertalingen. Gert Oost heeft ze getoonzet. Dit boek geeft ook een overzicht van één- en meerstemmige reciteertonen in alle kerktoonsoorten, zodat de psalmen ook in kloosterlijke stijl gereciteerd kunnen worden. De psalmteksten zelf zijn niet afgedrukt.

De chants en reciteertonen kunnen gebruikt worden om psalmen in velerlei vertaling te zingen. De psalmen uit de Naardense Bijbel zijn speciaal geschikt daarvoor: er zijn accenten in aangebracht die corresponderen met de maatstrepen in de chants en reciteertonen.

 

Gert Oost (1942 - 2009) studeerde orgel bij de grote Bachkenner Anthon van der Horst aan het Amsterdams Conservatorium en muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Bijna veertig jaar bespeelde hij het orgel in de Utrechtse Bach Cantate Diensten. Daarnaast was hij titulair organist van de Gotische zaal in Den Haag (Bëtz-orgel uit 1842), organist van de Universiteit Utrecht (Hinsz-orgel uit 1739) en vaste begeleider van de Schola Davidica Utrecht.

Er zijn geen voorbeeldweergaves beschikbaar.