Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

 


Skandalon Academie


 

Skandalon Academie ‘Liberaal christendom voor iedereen’

 

De redacteuren en auteurs van het veelbesproken en positief ontvangen boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken zijn het land ingegaan, en kunnen ook in uw gemeente een avond verzorgen. Liberaal christendom vraagt immers bij uitstek om verdere doordenking en gesprekken met anderen.


Zelf een avond organiseren?

 

Het boek

In het boek Liberaal christendom presenteren elf auteurs een actuele vorm van geloven. De christelijke traditie nemen zij serieus en zij ontvouwen haar waarde voor nu, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Elk hoofdstuk handelt over een kernthema van het christelijk geloof.

 

De Academieavond

Op de Academieavond leidt een van de redacteuren of auteurs het boek in. Vervolgens kan er een reactie komen van een gemeentelid of een predikant, als aanzet tot gesprek. Thema’s kunnen in overleg worden afgestemd. De organisatoren (de pastores of de commissies Vorming & Toerusting) zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de ruimte en de andere faciliteiten.

 

Ondersteuning promotie

Op de website van Skandalon biedt de uitgeverij materiaal aan dat is te gebruiken voor een poster of een persbericht voor kerkbladen en regionale bladen. Skandalon kan de lezing ook aankondigen in haar nieuwsbrief en op haar website.

 

Contact & boeken

Wie in eigen omgeving een avond ‘Liberaal christendom voor iedereen’ wil organiseren, kan een inleider (redacteur of auteur) boeken via Jan Offringa, j.offringa@planet.nl, tel. 0318 542 979. In goed overleg wordt dan bekeken wie hiervoor in aanmerking komt.

 

Zie het tabblad lezingen voor al geboekte avonden.