Auteurs

Nieuwsbrief aanmelden

Advertising

 

Skandalon Academie

 

‘Liberaal christendom voor iedereen’

 

Liberaal christendom: Lezingen (en start cursussen) 2017-2018 met de auteurs

Besloten bijeenkomsten worden niet vermeld. Aanvullende informatie of wijzigingen graag naar: j.offringa(at)planet.nl (zie verder naar onderen, hoe dit aan te leveren)


Kaartje lezingen Liberaal christendom

 

Op dit moment staan er geen lezingen gepland.

===


Zelf een avond organiseren?


De redacteuren en auteurs van het veelbesproken en positief ontvangen boek Liberaal christendom. Ervaren, doen, denken zijn het land ingegaan, en kunnen ook in uw gemeente een avond verzorgen. Liberaal christendom vraagt immers bij uitstek om verdere doordenking en gesprekken met anderen.

 

Contact & boeken

Wie in eigen omgeving een avond ‘Liberaal christendom voor iedereen’ wil organiseren, kan een inleider (redacteur of auteur) boeken via Jan Offringa, j.offringa@planet.nl, tel. 0318 542 979. In goed overleg wordt dan bekeken wie hiervoor in aanmerking komt.

 

Het boek

In het boek Liberaal christendom presenteren elf auteurs een actuele vorm van geloven. De christelijke traditie nemen zij serieus en zij ontvouwen haar waarde voor nu, zonder de hakken in het dogmatische zand te zetten of te lonken richting atheïsme. Elk hoofdstuk handelt over een kernthema van het christelijk geloof.

 

De Academieavond

Op de Academieavond leidt een van de redacteuren of auteurs het boek in. Vervolgens kan er een reactie komen van een gemeentelid of een predikant, als aanzet tot gesprek. Thema’s kunnen in overleg worden afgestemd. De organisatoren (de pastores of de commissies Vorming & Toerusting) zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van de ruimte en de andere faciliteiten.

 

Ondersteuning promotie

Op de website van Skandalon biedt de uitgeverij materiaal aan dat is te gebruiken voor een poster of een persbericht voor kerkbladen en regionale bladen. Skandalon kan de lezing ook aankondigen in haar nieuwsbrief en op haar website.


Aanleveren informatie lezing
Een lezing staat standaard aangekondigd als: ‘X over Liberaal christendom’. Aanvullende informatie graag naar j.offringa(at)planet.nl, met zo compleet mogelijke vermelding van:
- Speciale aankondiging van de bijeenkomst als: Leerhuis- / Gemeente- / Thema-avond
- Titel van de bijeenkomst: ‘Liberaal Christendom’, variant daarop, subthema
- Datum, tijdstip en plaats (gebouw, straat)
- Wie organiseert de bijeenkomst?
- Contactadres: naam, telefoon, email, website
- Toegang: vrij / vrijwillige bijdrage / prijs


Al gehouden lezingen:

 

Najaar 2017


Schoorl, vanaf maandag 9 oktober
Gesprekskring over Liberaal christendom

Tijdstip: 11.15 uur
Plaats: Protestantse Kerk, Duinweg 5, Schoorl
Organisatie: PKN Schoorl en VVP Noord-Holland
Data na 9 oktober: op afspraak
Info: ds. Henri Frölich, ahfrolich(at)gmail.com  gsm: 06 2484 1692
Toegang vrij

 

Burgh Haamstede, woensdag 11 oktober 2017
Jan Offringa over ’Liberaal christendom voor iedereen’

Tijd en plaats: 19.30 uur, kerk van Burgh, Burghse Ring te Burgh
Organisatie: Vorming en Toerusting van de Westhoek.
Contact: ds. Janneke Herweijer, 06 4741 0756,  j.herweijer(at)xs4all.nl
Toegang: na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd

Huizen, maandag 23 oktober 2017
Jan Offringa over ’Liberaal christendom boeit en verbindt’

Tijd en plaats: 20.00 uur in de Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298
Organisatie: ontmoeten.inspireren(at)protestantshuizen.nl
Contact: Lenie van der Ende, 035 526 8725
Toegang: € 7,50

Amersfoort, woensdagavond 8 november
Alke Liebich over ‘Liberaal christendom’

Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Bergkerk, dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC
Organisatie en opgave: jvbaardwijk(at)kpnmail.nl
Toegang: gratis

Huizen, vrijdag 10 november
Alke Liebich over ‘Weg (of onderweg) met de Bijbel!

Tijdstip: 18.00 uur
Plaats: ’t Vuronger, Schoolstraat 6
Aanmelden voor 9 oktober: 035 526 8725 of via: ontmoeten.inspireren(at)protestantshuizen.nl
Kosten: € 15, incl maaltijd, na aanmelding te voldoen vóór 6 november op

NL03 RABO 0320 9147 04 t.n.v. MCP Goossens- van Scheppingen te Huizen,
o.v.v. Leeftocht november.


Kesteren, dinsdag 28 november 2017
Jan Offringa over ‘Gastvrijheid’

(n.a.v. Liberaal christendom hoofdstuk 20)
Tijd en plaats: 20.00 uur in De Voorhof, Nedereindsestraat 30c
Organisatie: http://www.gele-boekje.nl
Contact: Tim van Beek, timvanbeek(at)tekstdirekt.nl
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage welkom


 

Voorjaar 2018


Nijkerk, dinsdag 9 januari 2018
Jan Offringa over ’Liberaal christendom voor iedereen’, lezing en gesprek
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Kruiskerk, Venestraat 44, 3861 BX
Organisatie: commissie Vorming & Toerusting (PKN & RK) te Nijkerk
Contact: Aart Jon Schimmel, 06 8150 8959, ajschimmel(at)gmail.com
Toegang: € 3


Ede, woensdag 17 januari 2018
Jan Offringa over ’Liberaal christendom voor iedereen’

Tijdstip: 20.00 -22.00 uur
Plaats: Kerkelijk Centrum Emmaus, Laan der Verenigde Naties 94, 6716JE
Organisatie: Bespreek het Samen Ede
Contact: Arie de Niet, tel. 0318 461 413, a.niet6(at)upcmail.nl
Toegang: gratis

 

Koog aan de Zaan, dinsdag 23 januari 2018
Henri Frölich over Liberaal christendom
Tijd: 20:00-22:00 uur
Plaats: ‘De Stolp’, Kerkstraat 12
Organisatie: VVP Zaanstreek
Info: Marie Visser tel: 075 612 0232
        of Henri Frölich, ahfrolich(at)gmail.com  gsm: 06 2484 1692
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld


Veenendaal, dinsdag 23 januari 2018
Jan Offringa over ‘Gastvrijheid’

(n.a.v. Liberaal christendom hoofdstuk 20)
Tijdstip: 20.15-22.00 uur
Plaats: De Goede Reede, Vondellaan 2
Organisatie: Vorming & Toerusting PG Veenendaal
Contact: Janne-Marie van Heteren, jmvheteren(at)hotmail.com
Toegang: gratis